fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Privacy

Privacyverklaring

Dordtse Muziekschool, gevestigd aan Vest 74, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens
Dordtse Muziekschool
https://dordtsemuziekschool.nl
Vest 74, 3311TX Dordrecht
+31786399999
KvK: 24399818

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dordtse Muziekschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor -en achternaam
 •  Geslacht
 •  Geboortedatum
 •  Geboorteplaats
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  IP-adres
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 •  Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 •  Internetbrowser en apparaat type
 •  Bankrekeningnummer

Foto en camerabeelden

Dordtse Muziekschool maakt foto’s en video’s in openbare ruimtes tijdens optredens, uitvoeringen en andere sociale gelegenheiden. Dit beeldmateriaal kan gepubliceerd worden op de website van de Dordtse Muziekschool.

Dordtse Muziekschool heeft cameratoezicht. Dit betekent dat ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen beelden in de openbare ruimtes kunnen worden bekeken en opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dordtse Muziekschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het veilig afhandelen van jouw betaling
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 •  Je te kunnen bellen, sms’en, appen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 •  Om al onze diensten met betrekking tot lesgeven veilig mogelijk te maken
 •  Dordtse Muziekschool analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 •  Dordtse Muziekschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dordtse Muziekschool neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dordtse Muziekschool) tussen zit. Dordtse Muziekschool gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 •  Geautomatiseerde communicatiesystemen (klantenservice middels e-mail, SMS of what’s app)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dordtse Muziekschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dordtse Muziekschool deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dordtse Muziekschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dordtse Muziekschool jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dordtse Muziekschool gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dordtse Muziekschool gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dordtse Muziekschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze klantenservice.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dordtse Muziekschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.